Praktijk voor life, soul en bewustzijnscoaching

Privacy- en cookie verklaring

 

Lotus Lifecoaching, gevestigd aan de Javastraat 104 A, 6524 MJ Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lotus Lifecoaching

Dr. Indah Courtens
Javastraat 104 A
6524 MJ Nijmegen
Telefoon: 06 – 362 16 149

lotus@lotuslifecoaching.nl
www.lotuslifecoaching.nl

Lotus Lifecoaching hecht grote waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens die u ons verschaft worden dan ook met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen.

Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden. Lotus Lifecoaching verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om onze diensten uit te voeren geven wij enkel de daartoe benodigde gegevens door aan het retraite-oord of hotel, de retraite-organisatoren met wie wij samenwerken, en indien van toepassing, de taxi-, bus- of luchtvaartmaatschappijen. Wij gebruiken uw gegevens verder enkel voor onze interne administratie en voor onze eigen analyse- en marketingdoeleinden.

Met de bedrijven die voor ons de automatisering, de website en de database beheren, zoals Anima communicatie & vormgeving, hebben wij expliciete overeenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lotus Lifecoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze daarvoor aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Indien van toepassing: bankrekeningnummer voor facturatie

Bij deelname aan een retraite wordt ook gevraagd een thuisblijf-telefoonnummer op te geven in geval van nood. Dit nummer wordt met zorgvuldigheid behandeld en beheerd door Indah Courtens, privacy toezichthouder en eigenaar van Lotus Lifecoaching.

Ook worden eventuele dieetwensen doorgeven aan het retraite-oord. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.

E-mailadressen worden enkel na overleg en met uw toestemming doorgeven aan overige deelnemers van retraites, cursussen of workshops waaraan u deelneemt.

Als u een contactformulier via de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u vijf jaar niet meer actief bij ons bent, verwijderen we uw gegevens uit de administratie. Als u deelneemt aan een cursus, workshop of retraite worden uw gegevens tien jaar bewaard.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Lotus Lifecoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het aangaan en uitvoeren van al onze diensten: consulten, coaching, meditatiecursussen, retraites en 1- of meerdaagse workshops
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • om u te informeren over nieuwe diensten
 • voor het afhandelen van uw betaling

Lotus Lifecoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Browsing informatie en cookies

Onder browsing informatie verstaan we gegevens die we verzamelen over uw activiteiten op onze website door gebruik te maken van cookies. Indien uw browsing informatie om welke reden dan ook gekoppeld is aan gegevens waarmee u te identificeren bent dan behandelen wij deze gegevens als persoonsgegevens.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het doel van de cookie is uw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze website bezoeken. Door uw browser (IP-adres, locatiegegevens, apparaat type) te herkennen kunnen we u beter van dienst zijn. Het herkennen van uw browser betekent niet dat we u kunnen identificeren aan de hand van uw naam, e-mailadres of andere specifieke identificeerbare persoonsgegevens, omdat de cookie slechts een identificatiekaart van de browser is.

Lotus Lifecoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. De functionele cookies zorgen voor een goede werking van onze website. Met de analytische en tracking cookies worden geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen we op basis daarvan de website verbeteren en optimaliseren om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten aan te kunnen bieden.

Wij maken geen gebruik van advertisingcookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie hiervoor de Help-functie van uw browser.

 

Google Analytics

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit is een pixel van Facebook en cookies van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens die bij Lotus Lifecoaching bekend zijn op te vragen en in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: lotus@lotuslifecoaching.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lotus Lifecoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met ons via: lotus@lotuslifecoaching.nl.

 

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via: lotus@lotuslifecoaching.nl.

Coaching

Individuele consulten en coaching Nijmegen

Individuele coaching Assisi

Meditatie

Meditatie cursus

Online meditatie

Retraite

Epidavros, Griekenland

Sinaï woestijn

Assisi, Italië

Bali

Rieti-dal, Italië

Egypte

Witte woestijn

Workshop

De wijsheid van het hart

Lotus Lifecoaching

Dr. Indah Courtens  |  Javastraat 104 A, 6524 MJ Nijmegen | Telefoon: 06 – 362 16 149 | E-mail: lotus@lotuslifecoaching.nl